GÆLDER ALLE ARRANGEMENTER OG BOOKINGER 2021:

Dette standardregelsæt gælder alle, der ønsker at holde et festarrangement, et kursusophold eller deltage i en event på Hotel & Restaurant Den Gyldne Hane.

Regelsættet er udtryk for en branche kutyme og omfatter regler for reservation og afbestilling af arrangementer samt kurser i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom. Branchens kutymer i Danmark svarer helt til de internationale regler på området og lægges typisk til grund for afgørelser i Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme samt ved landets domstole.

Arrangement – Afbestilling i tide

Afbestilling af et arrangement på:

12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

 

Krav på godtgørelse Ved afbestilling af hele arrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

Til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

Senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

Ved afbestilling på samme dag kræves 100% af ydelsen godtgjort. 

 

Ved manglende fremmøde

Har hotellet krav på fuld pris for hele arrangementet