Firmaet bag

Firmaet bag Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane hedder KeepGoing ApS og ejes af Direktør og Stifter Mitzi Hammersholt.

Visionen er at drive hotellet og restauranten ud fra en social mission, og Mitzi brænder for det sociale felt og tror samtidig på, at alle, på den ene eller anden måde, har noget at tilbyde arbejdsmarkedet. 
Investeringen i Hotel og Restaurant Den Gyldne Hane er derfor med afsæt i det sociale arbejde, og hotellet drives derfor også som et socialøkonomisk hotel og restaurant, hvor overskuddet social håndteres og primært geninvesteres i projekter, der har til formål at styrke den udsatte målgruppe mod uddannelse/arbejdsmarkedet samt andre sociale formål til gavn for miljø og samfund.

Hotellet drives af fagpersonale, med Hotel Manager Jette Bille Jensen ved ”roret”, og som almindeligt hotel, restaurant og kursusvirksomhed, samtidig med at det skal forestå opkvalificering af borgere fra de omkringliggende kommuner, der har interesse i jobs og uddannelse indenfor hotel- og restaurantbranchen.

Vi tilbyder ligeledes STU-forløb.

Brancheretninger for opkvalificeringsforløb §91 og STU-elever:

– Hotel/kontor– administrative opgaver, bestilling af varer, bookning af lokaler/værelser, SoMe indlæg, receptionistopgaver mv.

– Restaurant – kundebetjening, servering, rydde af og dække borde mv.

– Køkken – madlavning, opvask, hakke/snitte og bestille varer, budget mv.

– Rengøring – rengøring af værelser, skifte linned, bestille rengøringsartikler og vande blomster mv.

– Vicevært/håndværker – vedligehold af indvendige lokaler og inventar, skifte pærer i huset, flytte/fjerne affald, feje udenfor, holde blomster/bede mv.

På “hotelværkstederne” arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Værkstederne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller ansættelse i eksempelvis ordinært job, løntilskud, småjob eller fleksjob.

Afklaring af arbejdsevnen/
funktionsniveau 


For borgere hvor virksomhedspraktik ikke har været muligt at etablere I forbindelse med behov for en afklaring af arbejdsevnen/funktionsniveau,
kan der aftales individuelle afklarings- og udviklingsforløb på Den Gyldne Hane.

Borgeren afprøves bredt indenfor områder der er forenelige med borgerens skånehensyn.

INDHOLDER DERUDOVER:

I alle forløb kan der tilbydes fast Jobcoach, undervisning i angermanagement, psykoedukation/mestringsstrategi, Jobklub, anden undervisning, psykolog, metakognitiv terapeut, misbrugskonsulent mv.

Kontakt Mitzi Hammersholt for mere info omkring opkvalificeringsforløb §91 og STU-forløb på mitzi@keepgoing.dk eller mobil 53156130.

Lidt om KeepGoing ApS

*  KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for borgere, der befinder sig i en udsat situation. 

*  Dem vi med stolthed får i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni og angst samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Borgere med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede/kriminelle borgere, borgere med misbrugsproblematikker mv.

*  KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring indenfor støtte og undervisning af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, øget funktionsniveau, tro på egen formåen og motivation for selvforsørgelse. 
Vi har en social mission og geninvesterer med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen. 

*  KeepGoing drives af stjernemedarbejdere fordelt på mentorer, jobcoaches, socialrådgivere, værkstedsinstruktører, psykoterapeuter, psykologer, projektledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter, metakognitive terapeuter, misbrugskonsulenter mv.

 

Du kan læse mere på www.keepgoing.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev